Tijdelijke sluiting Champino en Feu

De Gemeente Drachten heeft ondanks een nog lopende bezwaarprocedure  besloten om op 9 november  2015  de deuren te sluiten van Feu en Champino na een negatief advies over de beoogde leidinggevende, waardoor de vergunning niet wordt afgegeven.

Wij herkennen ons totaal niet in de motivering van het besluit van de Gemeente. Wij staan voor openheid en transparantie in ons doen en laten, en hebben in het adviestraject maximale medewerking verleend. De door de Gemeente opgeworpen argumenten om geen vergunning te verlenen zijn naar onze mening volstrekt onjuist en gebaseerd op onjuiste feiten. Wij hebben er geen goede gelegenheid voor gekregen, maar wij zullen deze feiten gaan weerleggen. Helaas kan door ons  niet voorkomen dat de Champino en Feu vooruitlopend hierop wel tijdelijk gesloten worden.

Feu en Champino zijn twee vooraanstaande horeca bedrijven, welke een historie hebben van 50 jaar. In deze 50 jaar zijn er nooit grote problemen geweest. Wij zijn op dit moment werkgever van 40 personen. Wij rekenen erop dat wij snel weer onze zaken kunnen heropenen en onze kring van gasten opnieuw kunnen ontvangen.

  Jan Just P. van Bodegom

COMING UP

FEU PICTURES

SocialMedia


Contact

Feu Drachten

Noordkade 68
9203 CG
Drachten

info@feudrachten.nl

Tweets

Facebook


© 2015 - FEU DRACHTEN
Ontwerp en vormgeving
Spinnerz communicatie